KOCK versterkt

KOCK versterkt maatschappelijke organisaties. Dit doen we oplossingen te zoeken voor vraagstukken die te maken hebben met het:

  1. herpositioneren van organisaties;
  2. grensoverschrijdend samen werken tussen organisaties;
  3. stroomlijnen van organisaties;
  4. versterken van samenwerking en aansturing in organisaties;
  5. strategisch naar personeel kijken;
  6. stimuleren en benutten van professionele ruimte.

KOCK is een collectief van samenwerkende organisatieprofessionals (adviseurs, projectleiders en trainers). We zijn verbonden door een gedeelde motivatie en toewijding om bij te dragen aan het realiseren van meer waarde voor kinderen, leerlingen, cliënten, studenten, bewoners, burgers, medewerkers.

De samenwerking met opdrachtgevers vatten wij ruimer op dan de opdracht die ons wordt gegund. We passen beproefde modellen en inzichten toe, maar realiseren ons dat bij elke opdracht zich een uniek veranderverhaal ontwikkeld. Telkens zijn nieuwe oplossingen nodig!
 

Nieuws

uilpng