Het rooster van de toekomst (2) - een uitwerking

Datum: 26 september 2013


Anders leren, anders organiseren

Digitale leermiddelen maken andere manieren van leren mogelijk. Hierdoor zijn ook andere organisatievormen noodzakelijk; een andere inzet van docenten, een andere manier van roosteren.

Bij het Da Vinci College in Leiden (Kagerstraat) heeft KOCK een denktank begeleid, waarin is nagedacht over het rooster van de toekomst. De uitgangspunten bij de ontwikkeling van nieuwe roostervormen waren:

  • We gaan uit van een ideaal (een onderwijsconcept) en bedenken welke inzet van docenten en onderwijsruimten noodzakelijk is (en niet andersom).
  • De denkrichting is ‘van een uitdagend rooster met eenvoudige leertaken, naar een eenvoudig rooster met uitdagende leertaken’.

De traditionele manier van roosteren is ‘Tayloriaans’. Het leren is opgeknipt in blokjes van 50 minuten in groepjes van 30. De roosterwerkgroep is begonnen met het denken in dagdelen in groepen van 120. Daarbinnen ontstond ruimte om te experimenteren met een variatie aan werkvormen en groepsgrootten (van 1 tot 120).

Zo Leer IK!

Het was noodzakelijk te werken met een gemeenschappelijke basis: een didactisch concept. Het Da Vinci College Kagerstraat heeft gekozen voor ‘Zo leer IK!’. Hierbij worden de volgende ‘leeractiviteiten’ onderscheiden:

  • oriëntatie
  • kennis verwerven
  • kennis toepassen
  • creëren van nieuwe kennis, inzichten, ideeën en producten
  • evalueren

Voor elke leeractiviteit worden werkvormen beschreven (zelfstudie, hoorcollege, groepsinstructie etc.). De crux is dat deze niet ‘top-down’ worden ingepland, maar dat een docententeam deze werkvormen zelf organiseert in de ruimte van een dag. Hierdoor ontstaat een mix van werkvormen en -inzet van docenten.

Het rooster van de toekomst bestaat dan uit tijd- en plaatsgebonden dagdelen, waarbinnen een variëteit aan werkvormen plaatsvindt (maar die niet centraal meer worden ingeroosterd).

Voorbeeld van een ‘lessen’-tabel voor HAVO-1

 

Deze uitwerking is leuk bedacht, maar is het wel haalbaar? Lees volgende week het vervolg op deze blog over Het rooster van de toekomst!

 

Door Rob van de Ven