Hoe kunnen we aantrekkelijker onderwijs bieden?

vraag

Onze instroom daalt gestaag, al jarenlang. In onze omgeving zijn scholen bezig met tweetalig onderwijs, technasium of andere aantrekkelijke vormen. Onze goede reputatie lijkt steeds minder aantrekkelijk te zijn. Wat kunnen we doen om onszelf op de kaart te zetten, zonder meteen te denken aan marketing? We hebben het gevoel dat het wat fundamenteler moet.

aanpak

Na een eerste inventarisatie wordt vastgesteld dat vanuit de school wordt gedacht dat men goed is, maar dat dit blijkbaar niet wordt herkend door leerlingen. Zij kiezen steeds vaker voor andere scholen.

Eerst is door KOCK een analyse gemaakt waarom wel en waarom niet voor de school wordt gekozen. Belangrijk is hierbij de input van (niet-)leerlingen, ouders en basisscholen. De analyse is met personeel besproken in een Large Group bijeenkomst. Hierbij is een keuze gemaakt uit een aantal aangegeven oplossingsrichtingen. Een van de keuzes was de ontwikkeling van een nieuwe onderwijsvisie.

Er is een werkgroep van docenten en teamleiders samengesteld die een nieuwe onderwijsvisie heeft geformuleerd, gebaseerd op oude waarden, maar met een nieuw elan en met nieuwe accenten. Deze visie is niet ideologisch, groot en wijds, maar juist basic en aan de hand van een eenvoudige waardenkaart ontwikkeld. Belangrijk hierbij is dat niet te snel is begonnen met ‘paradigma shifts’ of ‘cultuurverandering’, maar dat er juist is gewerkt vanuit versterking van de kracht die er al was.

resultaat

Een nieuwe onderwijsvisie. Vooral het feit dat oude waarden niet werden genegeerd, en dat het van henzelf was en werd herkend, was belangrijk bij de acceptatie. De toevoeging van nieuwe elementen maakte het inspirerend. De implementatie en ideeën zijn daarna als vanzelf ontwikkeld en ingevoerd.