Maatregelen voor een adequaat personeelsbestand in de toekomst

vraag

Wij ontwikkelen een nieuw onderwijsconcept en verwachten daarnaast een behoorlijk omvangrijk tekort aan onderwijsgevend personeel. Welke maatregelen moeten we nemen ten aanzien van ons personeel, om onze nieuwe strategische doelen vorm te kunnen geven?

aanpak

De meeste analyses werken met een kloofmodel: de kloof tussen de toekomst en het heden. In dit geval is dat een valkuil. Het gaat over de kloof die volledig in de toekomst ligt. We werken daarom met de methodiek van strategische personeelsscenario’s.

Hierbij stellen we achtereenvolgens vast:

  • het toekomstige onderwijsmodel
  • de ideale functiemix, gekoppeld aan het onderwijsmodel
  • de toekomstige personeelsbehoefte en het personeelsaanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief)
  • de meest waarschijnlijke scenario’s voor de toekomst
  • Hieruit worden de maatregelen afgeleid die nu moeten worden genomen.

resultaat

  • Zicht op een realistische personele inzet in de toekomst (kwantitatief en kwalitatief) in de vorm van een personeelsscenario.
  • Zicht op de toekomstige problemen en fricties (kwantitatief en kwalitatief).
  • Maatregelen om problemen te voorkomen.