Onderzoek naar en begeleiden van een fusie

vraag

Is het, om onze ambities waar te maken, beter om een samenwerkingsverband aan te gaan of moeten we fuseren?

aanpak

De krachten bundelen betekent nog niet automatisch schaalvergroting en uniformering. Diversiteit is een beter antwoord op de behoefte van klanten en het beroepenveld dan uniformering. Bij aanvang is een onderzoek uitgevoerd naar de vraag of, hoe en wanneer de krachten moeten worden gebundeld. Dit is gedaan aan de hand van een strategische verkenning (marktanalyse en een meerwaardeonderzoek).

Andere elementen die ondersteunend zijn aan de besluitvorming:

  • risicoanalyse
  • organisatorisch en juridisch ontwerp
  • gerichte communicatieactiviteiten
  • een kijkwijzer voor de MR (hoe moeten we een eventueel besluit beoordelen?)

resultaat

Een geobjectiveerd beeld: wat is precies de meerwaarde van de krachten bundelen? Dit was de basis voor besluitvorming door bestuur en Raden van Toezicht.