Ontwikkeling van een Early Warning System

vraag

Op een aantal scholen is, geheel onverwacht, het leerlingenaantal teruggelopen. Kunnen jullie een methodiek of systeem ontwikkelen, waardoor eerder zicht is op mogelijke verschuivingen van leerlingenstromen. Dit om verrassingen in de toekomst te voorkomen.

aanpak

In onze optiek levert het bouwen van een systeem met data nog geen informatie. Binnen het MT van een school is dialoog nodig om er betekenis aan te geven.

Werkwijze:

  1. Analyse van benodigde data
  2. Ontwikkelen van een plan- en controlcyclus
  3. Aanbieden en bespreken met bestuur en directie
  4. Implementatie per school

resultaat

Bewustwording van indicatoren die van invloed zijn op leerlingenstromen.
Een methode die dwingt tot externe oriëntatie.