Fuseren of toch maar niet?

vraag

Binnen ons segment is sprake van sterke marktwerking en er komen verschillende nieuwe partijen op de markt. We zullen meer regionaal moeten gaan samenwerken, maar in welke vorm? Is het wellicht beter om te fuseren, of juist niet?

aanpak

KOCK heeft een toetsingskader gebouwd, waarmee deze strategische keuze kan worden beoordeeld. Er is een omgevingsanalyse uitgevoerd, op basis waarvan mogelijke partners zijn geselecteerd. Aan de hand van het toetsingskader en een sterkte-zwakte analyse is afgewogen met welke partners welke vorm van samenwerking wenselijk is.

resultaat

De conclusie uit de analyse is dat de organisatie heel goed in staat is om zelfstandig verder te gaan en een vorm van samenwerking te zoeken met enkele strategische partners. Fusie blijkt niet noodzakelijk te zijn en heeft voor deze instelling een aantal grote nadelige effecten.