Een impuls aan teamontwikkeling

vraag

Onze organisatie bestaat uit acht sectoren en in totaal 50 teams. We willen graag een impuls geven aan de teamontwikkeling door middel van teamtrainingen. Ondersteun ons hierbij.

aanpak

Bij de start van het project is het ontwikkelingsniveau van alle teams in beeld gebracht met de door KOCK ontwikkelde teammonitor. De uitkomsten van deze analyses zijn gedeeld met het managementteam van de sector en de teams zelf. Alle teams hebben vervolgens de mogelijkheid gekregen om vier teamtrainingen naar keuze af te nemen. KOCK heeft in dit project samengewerkt met een groep vaste freelance-trainers.

resultaat

Het is lastig om de opbrengsten van een project van deze omvang kort en eenduidig samen te vatten. In veel gevallen hebben de trainingen geleid tot een stevigere basis: betere onderlinge verhoudingen in het team, een betere verstandhouding tussen team en teammanager, het leren uitspreken van verwachtingen, het formuleren van een teamambitie, het voeren van een effectief teamoverleg etc.