In control komen: een nieuwe besturingsfilosofie

vraag

We hebben het gevoel achter de feiten aan te lopen. Er is teveel afstemming, besluitvorming loopt traag en er is vaak discussie over wie nu waarvoor verantwoordelijk is. We hebben continu het gevoel alleen maar bezig te zijn met brandjes blussen en komen niet toe aan structurele verbeteringen of externe samenwerking. Help ons opnieuw te kijken naar hoe wij de organisatie aansturen en doe voorstellen om te komen tot een effectievere besturing.

aanpak

Op basis van een model voor ontwikkelfasen voor organisaties is de inschatting gemaakt dat de organisatie aan een overgang naar een nieuwe fase toe was. Dit kon verklaren waarom de dingen liepen zoals ze liepen, en waardoor besluitvorming en afstemming zo moeizaam verliep. Men stuurde nog op oude systemen en routines, terwijl nieuwe noodzakelijk waren. Er zijn kaders voor een nieuwe besturingsfilosofie vastgesteld. In een werkgroep is daarna een nieuw besturingsmodel uitgewerkt, met een aangepaste rol voor teamleiders en management, en met een heldere beleidscyclus. KOCK heeft gedurende 1 jaar ‘meegelopen’ en de nieuwe werkwijze helpen ‘indraaien’.

resultaat

Een besturing die weer jaren mee kan. Helderheid en versnelling van de besluitvorming.