Ketenpartner-/stakeholderonderzoek

vraag

In het kader van de hedendaagse ontwikkelingen in financiering en wetgeving, willen wij graag inzicht krijgen in de ervaringen die ketenpartners en stakeholders met ons hebben en in de wensen en verwachtingen die zij hebben van onze organisatie in de nabije toekomst.

aanpak

KOCK heeft een ketenpartner-/stakeholderonderzoek uitgevoerd met de volgende doelstellingen:

  • Het in kaart brengen van praktijkervaringen en verwachtingen van de ketenpartners en stakeholders met betrekking tot de aanbieder.
    Aspecten die geïnventariseerd zijn:
    • imagokloof (verschil tussen gewenste en werkelijke imago)
    • samenwerkingsbereidheid met de organisatie
    • verbeteren van de relatie met de organisatie
  • Het opleveren van een instrument waarmee de organisatie zelf periodiek haar ketenpartners en stakeholders kan bevragen.

Hiertoe is een vragenlijst ontwikkeld met als input het huidige beleid van de organisatie. Aan de hand van deze vragenlijst zijn gerichte interviews met ketenpartners en stakeholders afgenomen op het gebied van imago en samenwerkingsbereidheid. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse partijen.

resultaat

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om gesprekken te openen met de verschillende partners om in de toekomst mogelijkerwijs de samenwerking te versterken. Bovendien geeft het de bestuurder een scherper beeld van de ontwikkelingen die in de regio gaande zijn en van de kijk van de partners op de organisatie.