Ontwikkeling nieuwe organisatiestructuur

vraag

In het licht van externe ontwikkelingen en interne signalen heeft de nieuwe directeur-bestuurder KOCK gevraagd te adviseren over een organisatieaanpassing en deze te begeleiden.

aanpak

Vanuit een door KOCK uitgevoerde externe en interne analyse is een strategische aanzet geleverd voor herpositionering van activiteiten binnen de organisatie. Met visie en inzet van de directie en op basis van een gespreksnotitie en presentatie van KOCK, is tijdens twee werkconferenties met een groep van 12 managers/sleutelfunctionarissen een nieuwe organisatiestructuur opgezet en ingevuld. Ook is aandacht besteed aan de organisatiecultuur, zijn leerpunten in beeld gebracht en is een activiteitenplan gemaakt.

resultaat

In een periode van vier maanden is een nieuwe meer markt- en maatschappijgerichte organisatiestructuur ontwikkeld. Deze is met het management en sleutelfunctionarissen bediscussieerd en gemaakt, waardoor draagvlak is ontstaan. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe functies, een nieuwe afdeling en een aantal nieuwe teams. Belangrijk winstpunt is dat een grotere betrokkenheid van medewerkers is ontstaan bij de organisatie, vanuit een sterkere focus op de omgeving.