Ontwikkeling van ondernemerschap

vraag

Het middenkader moet een ontwikkelingsstap zetten op ondernemerschap. Hiervoor is een achttal gedragskenmerken gedefinieerd. De realisering mag geen grootschalig cultuurverandertraject worden. Ook de structuur van de organisatie staat vast. Een positieve insteek is essentieel.

aanpak

KOCK verzamelt informatie en start een reeks middenkaderbijeenkomsten. Een gezamenlijke startbijeenkomst, gevolgd door een set trainingen en workshops, afgesloten door een gezamenlijke slotbijeenkomst. Creativiteit, inleven en ervaren staan centraal.

resultaat

Het middenkader is enthousiast over de gekozen aanpak. Ondernemerschap is op een hoger niveau en grenzen tussen afdelingen zijn overbrugd. Het middenkader heeft zelf veel ideeën ter verdere verbetering aangedragen. Deze ideeën zullen door het management worden opgepakt.