Ontwikkeling van een teamorganisatie

vraag

Geef een teamorganisatie vorm, op basis van ons nieuwe onderwijsconcept.

aanpak

We hebben een ontwerpmethodologie toegepast, gebaseerd op de sociotechniek. Als uitgangspunten hebben we gehanteerd:

  • het nieuwe onderwijsconcept is leidend en maatgevend voor de teamorganisatie
  • de ontwerpvolgorde voor de teamorganisatie is:
  1. bepaal het indelingsprincipe voor teams (volgens ‘de leerling centraal’ of ‘het onderwijsproces centraal’)
  2. de teamstructuur (de indeling in teams) conform ‘de team geboden’
  3. de leidinggevende structuur (de ‘besturingsstructuur’)
  4. de informatie- en overlegstructuur
  • het ontwerpen gebeurt deels door het management, deels door docenten

resultaat

Een ontwerp voor een nieuwe teamorganisatie, met breed draagvlak in de organisatie.