Organisatieherontwerp

vraag

We krijgen slechte beoordelingen van interne klanten: onvoldoende zichtbaar, onvoldoende proactief en onvoldoende klantgericht. De medewerkers van onze afdeling zoeken elkaar te weinig op om tot integrale dienstverlening te komen en de onderlinge verhoudingen staan onder druk. Daarnaast is onze centrale afdeling onlangs uitgebreid met beleidsadviseurs die voorheen op vestigingen werkzaam waren. Ondersteun ons bij het herontwerp van de afdeling.

aanpak

KOCK heeft samen met de nieuwe manager van de afdeling een marsroute uitgewerkt om tot een herontwerp te komen. Iedere stap is samen met hem voorbereid en nabesproken. Op basis van deze gezamenlijke voorbereiding heeft hij zelf bijeenkomsten begeleid.

resultaat

Het herontwerp heeft geleid tot meer focus in de werkvelden van de afdeling, waardoor de herkenbaarheid is vergroot. Daarnaast is er meer overlap in expertises, een gedragen visie op dienstverlening en een gemeenschappelijke basisaanpak voor projecten.