Positionering van scholen

vraag

Een aantal scholen zakt terug in leerlingenaantal en als totale scholengroep verliezen we instroom aan nabijgelegen scholen. Daarnaast is er ook in toenemende mate interne concurrentie die niet goed is voor de verhoudingen. Scholen kopiëren elkaars successen, waardoor iedere school op elkaar gaat lijken. Wat kunnen we doen? Moeten we offensief proberen instroom naar ons toe te krijgen, moeten we accepteren dat dit het instroomniveau is, of moeten we wellicht scholen samenvoegen?

aanpak

De vraagstelling van het bestuur betekent dat men geen helder beeld heeft van de regionale betekenis van de scholen en van de positie die elke school hierin (potentieel) kan innemen. Met een waardenmodel (dat helpt bij positionering van scholen) heeft KOCK gewerkt aan een gemeenschappelijke beeldvorming bij bestuur en directie. Dit gebeurde o.a. door objectieve informatie te verzamelen over:

  • vraag en aanbod in de omgeving
  • keuzemotieven van leerlingen

Uiteindelijk is er een positionering per school vastgesteld: “als je niet breed en flets wilt zijn, moet je focussen”. Dit uiteraard met sterke betrokkenheid van de scholen zelf. Positioneren kun je alleen vanuit interne waarden, met respect voor wat er al is.

resultaat

  • Positionering van de scholen, op elkaar afgestemd
  • Gekanaliseerde en gezonde interne concurrentie
  • Voor leerlingen in de regio een echte keuze

 

Reactie van één van de schooldirecteuren:

Op de informatieavond vorige week kwamen 170 ouders naar mijn verhaal over het schoolprofiel luisteren en gisteren nog eens 2 x 90 mensen. Uit de reacties lees ik af dat het profiel is geland.

Vorige week hadden we bovendien de inspectie in huis voor een regulier toezicht. De inspectie was erg tevreden. De Gemeenschappelijke Pedagogische Aanpak, het inzetten van RTTI en het duidelijke profiel van de school moeten volgens de inspectie binnen een paar jaar leiden tot een school die bovengemiddeld scoort.

We zijn dus heel tevreden. Nogmaals dank voor jullie werk. Jullie hebben ons op het goede spoor gezet.