Reorganisatie ondersteunende diensten

vraag

Wij beginnen steeds meer twijfels te krijgen over het organisatie- en dienstverleningsmodel van de ondersteunende diensten. Dit moet veel effectiever en ook goedkoper kunnen. Maak een voorstel voor een nieuwe structuur, en zorg ook voor draagvlak (hoewel dit niet eenvoudig is).

aanpak

Het begint bij de klant. Allereerst is het begrip klant opnieuw gedefinieerd: wie zijn klanten of opdrachtgevers, en wie zijn dat niet? Wie zijn gebruikers en wie hebben er voordeel bij? Op basis hiervan zijn al direct de eerste ideeën voor nieuwe organisatiemodellen en dienstverlening ontstaan. Via een beproefde organisatieontwerpmethode zijn, onder begeleiding, door betrokkenen zelf verschillende varianten ontwikkeld en beoordeeld op de eisen en wensen vanuit de organisatie. Gaandeweg werd een aantal ideeën al direct geïmplementeerd: een paar betrokkenen zijn zelf al van positie gewisseld, vooruitlopend op wat komen gaat. Een verbouwing is op de valreep aangepast en er is al meteen een helpdesk opgezet voor medewerkers.

resultaat

Een ontwerp voor een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel, dat ook al direct deels is ingevoerd.