Uitwerking van een nieuwe besturingsstructuur

vraag

We staan voor een ingrijpende wijziging van de besturingsstructuur. In plaats van drie algemeen directeuren en vier vestigingsdirecteuren is gekozen voor een model met een eenhoofdig bestuur en vier vestigingsdirecteuren met vestiging overstijgende opdrachten. Ondersteun ons bij de uitwerking van een besturingsstructuur voor dit nieuwe model.

aanpak

Naast ondersteuning bij de uitwerking van de nieuwe besturingsstructuur heeft KOCK werkgroepen binnen de vestigingen begeleid. Binnen deze werkgroepen is vorm gegeven aan een werkpraktijk die recht doet aan het principe dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie liggen.

resultaat

Het proces op de vestigingen heeft geleid tot een nieuwe collectieve ambitie. Binnen de directie is overeenstemming bereikt over de inhoudelijke én personele invulling van de nieuwe besturingsstructuur. De organisatie werkt nu aan de realisatie van ideeën en plannen.