Eenvoudig organiseren

In tijden van tegenwind letten veel organisaties op de kosten. Er wordt dan gekeken naar manieren om de organisatiekosten te reduceren. Wij hanteren daarbij de principes van ‘eenvoudig organiseren’.

Complexiteit in organisaties is kostbaar, tijdrovend en belastend. Eenvoudig organiseren betekent het reduceren of voorkomen van complexiteit en verspilling in de inrichting en aansturing van organisaties.

Vormen van complexiteit en verspilling die wij in onze adviespraktijk tegenkomen zijn:

  • overbodige afstemming
  • dubbele coördinatie
  • gefragmenteerde beleidsontwikkeling
  • versnippering in de uitvoering
  • functionele stafafdeling bij klantgerichte organisaties

Door organisaties eenvoudiger te maken, worden dezelfde resultaten bereikt met lagere organisatiekosten.