De Wereld der Verandering

De ‘Wereld der Verandering’ is een veranderspel, bedoeld voor directie- en managementteams die willen reflecteren op de wijze waarop zij leiding geven aan veranderingen. Deelnemers gaan op reis in ‘De Wereld der Verandering’. Op het spelbord staat een wereldkaart met vijf werelddelen, die zijn vernoemd naar de klassieke fasering van een geplande verandering. Elk werelddeel bestaat op haar beurt weer uit een aantal landen, vernoemd naar veranderkundige thema’s die in deze fase spelen.

Door gerichte opdrachten en vragen wordt gereflecteerd op het (effect van het) eigen handelen en het (effect van het) handelen van anderen. Door het veranderspel te spelen, ontdekt het team de individuele en gemeenschappelijke leerpunten en ontwikkelt vertrouwen om leiding te geven aan veranderingsprocessen.

De Wereld der Verandering is een uitnodigend, dynamisch, interactief en ontregelend spel!


Het spelbord van 'De Wereld der Verandering'