"WE School": een innovatiemethodiek

Wat is WE School?

Als je 8 docenten vraagt om een groep van 240 leerlingen in 1 dag iets te leren, is de kans klein dat zij verzinnen dat je dan:

  • de groep opdeelt in groepjes van 30;
  • de dag opdeelt in blokjes van 50 minuten;
  • vervolgens in een carrousel van 8 x 50 minuten tegen groepjes van 30 pubers gaat staan praten.

Toch ziet het voortgezet onderwijs in Nederland er meestal zo uit. Wie verzint dat?

WE School is een innovatiemethode voor het onderwijs, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van nieuwe technologie; mobiele devices en adaptief digitaal leermateriaal. Dit beinvloedt de interactie tussen docent en leerling, maar ook tussen docenten onderling en leerlingen onderling. Met andere woorden: de organisatie verandert sterk: van een standaardplanning en een uniform aanbod naar keuzeruimte en zelfroosteren.

Het concept WE School biedt:

  • een innovatierouting (waar moet je beginnen en hoe pak je het aan?)
  • een organisatie- en kostenmodel
  • inzicht in de kosten voor het nieuwe onderwijs
  • inzicht in de personeelsbehoefte (van welke docentrollen zijn er hoeveel nodig)
  • frictieberekeningen (strategische personeelsplanning)
  • het model: ‘het rooster van de toekomst’