Ontwikkelen van integrale kindcentra

De ontwikkeling van Integrale Kindcentra is een speerpunt in veel gemeenten. Het doel is om vroegtijdig al een doorgaande ontwikkellijn te realiseren. Dit vraagt van betrokken partijen (kinderopvang, onderwijs, peuterspeelzaalwerk) een verregaande grensoverschrijdende samenwerking.

Hierbij zijn de vraagstukken:

 • hoe start je een samenwerking op, wat mag je van een gemeente verwachten?
 • samenwerkingsvormen en –intensiteiten (contact of fusie?)
 • gedeeld management in een kindcentrum: wie neemt de lead?
 • doorgaande ontwikkelingslijn voor medewerkers: carrièrepaden en cao’s

Wat bieden wij?

 • ontwikkelfoto’s (samenwerkingsniveaus en ontwikkelstadia van kindcentra)
 • opstellen van programma van eisen en van samenwerkingsovereenkomsten
 • opstellen en ondersteunen bij aanbestedingsprocedures (peuterspeelzaalwerk/VVE)
 • transitie peuterspeelzaalwerk / harmonisatie met de kinderopvang
 • ontwikkelen en invoeren van een gedeeld managementmodel voor het kindcentrum
 • opstellen van strategische personeelsscenario’s (kwantitatieve en kwalitatieve strategische analyses op kindcentrumniveau)
 • ontwikkelen en vormgeven van een gezamenlijke facilitaire dienstverlening (shared services)
 • het ontwikkelen en begeleiden van pilots
 • opstellen van een basisdocument / voorlichtingsbrochure voor specifieke kindcentra

Inmiddels zijn wij in Deventer, Enschede, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Neder-Betuwe en Nijmegen ingezet als adviseur, procesmanager of projectleider.