Dynamiek in netwerken

Door de transitie van de jeugdzorg, ontwikkeling van integrale kindcentra, de overgang van AWBZ naar Wmo en wijzigingen in voorwaarden en financiering worden veel maatschappelijke organisaties gedwongen zich te herpositioneren. Steeds vaker wordt de oplossing gezocht in strategische samenwerking met partijen in het netwerk. Een netwerk is een arena van afhankelijkheden, waarin sommige organisaties kiezen voor samenwerking.

KOCK begeleidt maatschappelijke organisaties en ondernemingen die een dergelijk partnership willen ontwikkelen. Wat wij doen is o.a.

  • ontwikkelen van een netwerkstrategie
  • stakeholder- en samenwerkingsanalyses
  • gecombineerde business cases opzetten
  • begeleiden van organisaties naar een strategische samenwerking