Strategie

Wat is strategie en doet het ertoe?

Organisaties kiezen strategieën om onzekerheid en complexiteit te reduceren. Het geeft houvast en koers. Voor organisaties met een missie, zoals onderwijs- en zorginstellingen geldt in deze tijd dat zij te maken krijgen met ingrijpende maatregelen en systeemwijzigingen. Denk hierbij aan:

  • overgang van AWBZ naar de Wmo
  • overgang van jeugdzorg naar de gemeente
  • technologische ontwikkelingen (met sociale gevolgen)
  • demografische ontwikkelingen: krimp, ontgroening maar ook een nieuwe generatie jongeren met andere waarden en behoeften

Het maatschappelijk veld beweegt enorm en organisaties gaan zich herpositioneren, herdefiniëren of soms ontmantelen. Strategie doet ertoe!

De suggestie van maakbaarheid

KOCK heeft veel ervaring met het ontwikkelen van strategieën voor maatschappelijke organisaties. Bij het ontwikkelen van strategie wijken wij af van de traditionele aanpak (de zogenaamde strategische planningsmethoden). Wij gaan er vanuit dat de wereld maar beperkt maakbaar is voor individuele organisaties. Rechtlijnige planningen voldoen dan niet meer. Dus geen SWOT-analyses en mission statements meer, het werken met scenario’s, waardemodellen en prototyping is veel zinvoller gebleken om je op de toekomst voor te bereiden.

Strategie kun je niet implementeren

De tijd dat een strategie werd bedacht die vervolgens werd geïmplementeerd, of erger nog ‘uitgerold’, is toch echt voorbij. Implementeren en uitdenken lopen parallel aan elkaar en zijn niet noodzakelijk volgordelijk. Het gebeurt vaak dat een strategisch proces begint met een actueel en acuut vraagstuk. De oplossing van dit vraagstuk bevat de kiem voor een nieuwe strategie. In onze ogen bestaat een strategie uit een portfolio van projecten. Wij merken steeds vaker dat het aspect ‘netwerkstrategie’, het kiezen voor strategische samenwerkingsverbanden, hier onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld bij de vorming van sociale wijkteams, integrale kindcentra of toekomstbestendige dagbesteding.

Bij het ontwikkelen van een strategie wordt de ‘waarde’ centraal geplaatst. Van daaruit vindt vertaling plaats naar de (interne) organisatie en naar de (externe) omgeving.

strategie - waardepakketje

Een goede strategie is spannend!

Een goede strategie moet niet in een boekje terechtkomen, maar moet spanning zetten op de organisatie. Het moet spannend zijn en direct leiden tot ontwikkelprojecten, prototypes en interactie tussen medewerkers.