Naar gegrond HR-beleid: een routekaart voor het voortgezet onderwijs

Datum: 1 oktober 2013

Voor School aan Zet hebben KOCK en Pro Scholis een routekaart ontwikkeld die scholen ondersteunt bij het vaststellen van hun personele vraagstukken en daarmee met het richting geven aan HR-beleid. De uitgangspunten van deze routekaart zijn:

  1. Integraal personeelsbeleid gaat uit van een soort Koninklijke route: het formuleren van de schoolambitie, het hiervan afleiden van HR-beleid en de doorvertaling hiervan in HR-instrumenten, die op hun beurt weer leiden tot uitkomsten, ook wel HR-feiten genoemd. De praktijk wijst uit dat het systematisch en achtereenvolgens langslopen van deze haltes geen eenvoudige opgave voor scholen is. In deze routekaart is ervoor gekozen om alternatieve routes uit te werken, zogenaamde olifantenpaadjes. Deze olifantenpaadjes helpen om de HR-vraagstukken van de school te bepalen.
  2. De verwachting is dat het vaststellen van HR-vraagstukken helpt om
    a) de inhoudelijke focus van het HR-beleid beter te bepalen en
    b) tot een betere uitvoering van het HR-beleid in de praktijk te komen.
    Zo wordt voorkomen dat HR blijft steken in visionaire vergezichten en krijgt HR de urgentie die het verdient in een organisatie waar kwaliteit door mensen wordt bepaald.
  3. Voor het bepalen van HR-vraagstukken is het van belang om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar de inzet en kwaliteiten van medewerkers. Beleidsanalyses worden hierbij gekoppeld aan kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de praktijk van HRM. Op deze manier worden ingrediënten verzameld voor gegrond HR-beleid. De routekaart wil deze manier van kijken faciliteren.
  4. Op scholen ligt de focus van het personeelsbeleid in veel gevallen op het onderwijzend personeel. De aanpak in en gedachten achter deze routekaart kunnen natuurlijk ook worden toegepast op het zogenoemde onderwijsondersteunende personeel. Dit zal hier en daar wat creativiteit van de gebruiker van de routekaart vergen.

De routekaart kan worden gedownload via de website van School aan Zet.