Waarom kiezen leerlingen NIET voor onze school?

Datum: 23 april 2013

KOCK heeft een aanpak ontwikkeld voor onderzoek naar NIET-keuzemotieven van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Wat wordt onderzocht?

Het onderzoek richt zich op de vraag waarom leerlingen niet voor uw school kiezen, maar voor andere scholen, en waar deze keuze op is gebaseerd. Hiervoor worden de ouders van leerlingen die uiteindelijk NIET voor uw school hebben gekozen benaderd met een compacte vragenlijst. Deze vragenlijst is afgeleid van imago-, positionerings- en keuzemotieven-onderzoeken die wij al geruime tijd uitvoeren in het voortgezet onderwijs. Deze specifieke benadering met betrekking tot NIET-keuzemotieven is effectief. Met geringe middelen en inspanning blijkt kwalitatief betere informatie te worden gegenereerd, dan met een kostbaar imago-onderzoek of een tevredenheidsmeting.

Hoe werkt het?

Tijdens een intakegesprek:

  • bespreken we de manier waarop we dit onderzoek willen aanpakken en stemmen deze af op de mogelijkheden die u op uw school heeft;
  • bepalen we hoe we het onderzoek het beste kunnen uitzetten;
  • stellen we een planning vast.
  • Vervolgens wordt een compacte webbased-vragenlijst uitgezet en afgenomen onder ouders van wie de kinderen uiteindelijk voor een andere school hebben gekozen. Uit ervaring blijkt dat een significant aantal ouders hierop reflecteert.

Wat levert het op?

Na afloop van het onderzoek ontvangt u een compacte notitie met de resultaten van het onderzoek. Desgewenst bespreken we met u wat voor mogelijkheden er voor uw school zijn, ten aanzien van de instroom van leerlingen.

Wat kost het?

De kosten voor het onderzoek bedragen € 1.250,- exclusief btw. Dit is inclusief intakegesprek, uitzetten van het onderzoek en opleveren van een compacte notitie met eindresultaten.

Hoe verder?

Bent u geïnteresseerd in dit onderzoek? Laat het ons weten via info@kock.nl. Wij nemen dan contact met u op voor een intakegesprek. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen indien u nog vragen heeft.