Strategische personeelsplanning in het onderwijs

Datum: 22 april 2014

Hoewel in de personeelsvoorziening veel zaken op de langere termijn onzeker zijn, is niet alles per definitie onvoorspelbaar. Met strategische personeelsplanning kan de toekomst zodanig worden voorzien, dat tijdig gerichte maatregelen voor instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in gang kunnen worden gezet. Door op strategisch niveau naar de personeelsvoorziening te kijken, kan worden bepaald:

  • wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte is;
  • hoe de personeelsomvang zich in die vijf jaar ontwikkelt;
  • welke interventies noodzakelijk zijn om eventuele discrepanties op te heffen.

KOCK verzorgt in opdracht van sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs leergangen over dit thema. Tijdens deze leergangen worden P&O-professionals toegerust om met strategische personeelsplanning aan de slag te gaan. Inmiddels hebben meer dan 50 personen deelgenomen aan één van de leergangen en deze gemiddeld beoordeeld met een ruime 8.

Een aantal reacties:
“Helder, to the point en direct toepasbaar in de praktijk!”
“De cursus is erg verhelderend geweest. Veel ruimte om eigen praktijk in te brengen en hier goede adviezen over te krijgen.”
“Ik heb handvatten gekregen om SPP inhoud te geven. Het kader is helder en de richting die ik moet volgen concreter. En nu aan het werk!”
“Zeer veel waardering voor de souplesse waarmee is ingehaakt op vragen van deelnemers. Hoge mate van deskundigheid.”
“Ik vond het materiaal goed en duidelijk. Ik heb methodes en modellen geleerd die echt praktisch toepasbaar zijn.”
“Erg fijn om bij de hand te worden genomen bij dit belangrijke onderwerp.”
“Fijn hoe jullie op de vragen inspeelden en het programma aanpasten aan de situatie!”

 

Het is nog mogelijk deel te nemen aan de leergangen. Voor het primair onderwijs vindt u meer informatie op: www.arbeidsmarktplatformpo.nl. Voor het voortgezet onderwijs kunt u zich nog aanmelden voor het verdiepingsprogramma. Meer informatie hierover vindt u op: www.voion.nl