Zorgzaam Boxtel ondertekent intentieverklaring

Datum: 18 juni 2014

Cello, ContourdeTwern, Vivent, Woonstichting St. Joseph en Zorggroep Elde gaan zich gezamenlijk inzetten voor voorzieningen in Boxtel. Onder de naam Zorgzaam Boxtel ondersteunen ze in wonen, welzijn en zorg. Op 11 juni ondertekenden de initiatiefnemers  een intentieverklaring waarmee zij de samenwerking bezegelden. 
Bij de ondertekening was ook de gemeente Boxtel aanwezig. De gemeente en het Zorgkantoor zijn nauw betrokken bij de samenwerking en ondersteunen het initiatief.

Met de ondertekeningen spreken de partijen af om gezamenlijk een betaalbaar diensten- en voorzieningenaanbod te realiseren voor de inwoners van Boxtel. Burgers worden hier intensief bij betrokken door middel van klankbordgroepen. Zorgzaam Boxtel brengt per wijk de wensen in kaart waarbij het hoofddoel een leefbare wijk met een passend aanbod is.

Zorgzaam Boxtel krijgt hierbij ondersteuning van InVoorZorg!, een landelijk innovatieprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij gaan als eerste aan de slag met de ontwikkeling van een wijkvoorziening in de wijken Breukelen en Oost.

 

Het project wordt door Rob van de Ven begeleid in opdracht van InvoorZorg!

Bovenstaand persbericht is onder andere gepubliceerd op www.mooiboxtel.nl. Bekijk ook het artikel dat over dit project is verschenen op de website Brabants Centrum.