Leergang Strategische Personeelsplanning voor het primair onderwijs

Datum: 23 mei 2013

KOCK verzorgt voor het Arbeidsmarktplatform PO de leergang Strategische Personeelsplanning.

Hoewel in de personeelsvoorziening veel zaken op de langere termijn onzeker zijn, is niet alles per definitie onvoorspelbaar. Met Strategische Personeelsplanning (SPP) kunt u de toekomst zodanig voorzien, dat u tijdig gerichte maatregelen voor instroom, doorstroom en uitstroom van personeel in gang kunt zetten.

Door op strategisch niveau naar de personeelsvoorziening te kijken, kan worden bepaald:

  • wat over vijf jaar de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoefte is;
  • hoe de personeelsomvang zich in die vijf jaar ontwikkelt;
  • welke interventies noodzakelijk zijn om eventuele discrepanties op te heffen.

De leergang Strategische Personeelsplanning van het Arbeidsmarktplatform PO voorziet daarin. Deze leergang is bedoeld voor P&O adviseurs. Ook directeuren en bestuurders kunnen deelnemen. Voor medewerkers in dienst van een schoolbestuur in het PO wordt de leergang kosteloos aangeboden. Voor meer informatie en aanmeldingen verwijzen wij u naar de website van Arbeidsmarktplatform PO.