jeroen

drs. Jeroen Koppens

partner

Jeroen Koppens (1970) is organisatiekundige en partner bij KOCK. Hij begeleidt maatschappelijke organisaties bij het waarmaken van hun ambities. Hij werkt vooral voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo en richt zich op de ontwikkeling van mens en organisatie. Sinds de start van zijn loopbaan gaat zijn bijzondere belangstelling uit naar het ontwerpen en ontwikkelen van teamgerichte organisaties. Hij is mede-ontwikkelaar van de teammonitor, de methodiek voor strategische personeelsplanning in het onderwijs en het spel ‘De Wereld der Verandering’. Jeroen werkt graag vanuit de inhoud, maar heeft ook veel gevoel voor processen en verhoudingen. Hij heeft diverse publicaties geschreven over organisatieontwikkeling, veranderkunde en duurzame inzetbaarheid. Jeroen studeerde Internationaal Management in Rotterdam en Beleids- en Organisatiewetenschappen in Tilburg en is sinds 1995 werkzaam als extern adviseur en beleidsonderzoeker.

expertise

 • Analyse en ontwerp van organisaties
 • Organisatieontwikkeling
 • Strategisch HRM

recente projecten

 • Ontwikkeling van een routekaart voor gegrond HR-beleid binnen scholen voor voortgezet onderwijs
 • Heroriëntatie op de organisatie en besturing van het onderwijsproces binnen diverse scholen voor voortgezet onderwijs
 • Verzorgen van een leergang over strategische personeelsplanning voor P&O-functionarissen in het primair en voortgezet onderwijs
 • Teamontwikkeling binnen een school voor voortgezet onderwijs
 • Ontwerp en implementatie van een kenniscentrum voor een instelling in de zorg voor verstandelijk beperkten
 • In co-creatie vormgeven aan het strategisch P&O-beleid van een stichting voor zeven scholen voor voortgezet onderwijs
 • Positionering, ontwerp en ontwikkeling van een afdeling voor Strategie & Beleid van een woningcorporatie
 • Interventies binnen directie- en managementteams met het spel ‘De Wereld der Verandering’

publicaties

 • Maatschappelijk ondernemerschap - waarde creëren voor de samenleving (2008)
  ISBN: 978-90-76601-07-6
 • De duurzame arbeidsorganisatie: een geloofwaardig vervolg op maatschappelijk verantwoord ondernemen (2004)
  ISBN: 90 77 803 017
 • Spel zonder einde: verbinden en delen van macht bij organisatieverandering (2000)
  ISBN 90 14 068 107