rob-website---kock-klein

ir. Rob van de Ven

partner

 

Rob van de Ven (1962) is sinds 2002 als senior adviseur en partner verbonden aan KOCK. Hij heeft zich gespecialiseerd in strategische en organisatiekundige vraagstukken van ‘organisaties met een maatschappelijke missie’.

expertise

 • Visieontwikkeling
 • Grensoverschrijdend samenwerken in netwerken
 • Waardecreatie (bedrijfsmodellering nieuwe stijl)
 • Analyse & ontwerp van organisaties

recente projecten

 • Begeleiden van een fusie van 3 scholen naar 1 school, parallel aan een nieuwbouwtraject
 • Visieontwikkeling en doorvertaling in een Programma van Eisen voor een nieuwbouw van een instituut in het HBO
 • Vormgeven van grensoverschrijdende samenwerking tussen zorginstellingen, welzijn, woningcorporatie en gemeente, met als doel: nieuwe voorzieningen t.b.v. sociale cohesie en vriendschap (nieuwe businessmodellen toegepast in het maatschappelijk domein)
 • Begeleiden van een fusieproces van een kinderopvangorganisatie met een primair-onderwijsbestuur
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (grensoverschrijdende samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg)
 • Transitie van een traditionele, aanbodgerichte cultuurinstelling naar een vraaggerichte maatschappelijke onderneming
 • Ontwikkelen van een nieuw businessmodel met maatschappelijke waarde bij een commercieel bouwbedrijf
 • Nieuwe organisatiemodellen in onderwijs (VO, PO en HBO)
 • Innovatieproject in het voortgezet onderwijs (WE-school); nieuwe organisatiemodellen gebaseerd op digitaal leren.

publicaties

 • Veranderverhaal "Zorgzaam Boxtel" (2016)
 • Werken aan Waardecreatie - Nieuwe Businessmodellen (co-auteur), red. Prof. dr. Jan Jonker, Academic Service 2014
 • Een innovatieprogramma voor het VO (Platform Rijnstreek, 2013)
 • Maatschappelijk ondernemerschap - waarde creëren voor de samenlevin
 • g (2008)
  ISBN: 978-90-76601-07-6
 • Resultaatgericht management in het onderwijs (NSO, 2005)
 • Sturen: je kunt niet niet sturen (artikel in Competent, MBO-raad, 2005)
 • De teamleider in beeld (onderzoekspublicatie MBO-raad, 2005)
 • Sturen van professionals in tijden van verandering (artikel TH&MA, 2004)